Het Zuid-Afrikahuis

Het Zuid-Afrikahuis is een cultuur- en kenniscentrum over Zuid-Afrika in de Lage Landen.

Met onze bibliotheekcollectie en het archief maken wij bronnen toegankelijk en daaromheen geven wij informatie en context. De kennis die wij ontsluiten is interessant voor de wetenschap: onderzoekers van over de hele wereld weten ons te vinden. De bibliotheek acquireert actief en voert de nieuwste titels op wetenschappelijk en literair gebied.

Het Zuid-Afrikahuis stimuleert de culturele uitwisseling tussen Nederland & Vlaanderen en Zuid-Afrika op een actieve, moderne en inclusieve wijze. De banden tussen het Huis en Zuid-Afrika gaan ver terug en die culturele erfenis brengen wij tegenwoordig op verschillende manieren voor het voetlicht, onder meer met onze evenementenprogrammering.

Al jaren investeren we in de uitwisseling van jongeren tussen Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Wij vinden het belangrijk dat het Huis via ons Studiefonds beurzen aan Zuid-Afrikaanse studenten verstrekt. Dat levert unieke ervaringen, kennisdeling en –uitwisseling op. Een nieuwe generatie geïnteresseerden in Zuid-Afrika bereiken we ook via de ondersteuning van een bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis bij de Universiteit van Amsterdam.

In onze lange geschiedenis hebben wij steeds onafhankelijk de ontwikkelingen in Zuid-Afrika op het gebied van taal en cultuur gevolgd en geduid. Wij streven ernaar de relaties tussen Nederland en Vlaanderen en Zuid-Afrika verder te verkennen en te versterken – nu en in de toekomst.  

Bibliotheek, archief, beeldbank, studiezaal

De bibliotheek heeft een unieke, geheel op Zuid-Afrika gerichte collectie. Daarnaast huisvest het Zuid-Afrikahuis een omvangrijke collectie archieven en beeldmateriaal. Overdag kan men in de studiezaal de collecties raadplegen; in de avonden wordt de studiezaal gebruikt voor cursussen Afrikaans en Nederlands en voor een leeskring Zuid-Afrikaanse literatuur.

Theaterzaal

In de theaterzaal worden diverse culturele en literaire evenementen gehouden zoals de vertoning van Zuid-Afrikaanse films, boekpresentaties en literaire evenementen rondom Zuid-Afrikaanse schrijvers, historische lezingen en debatten over geschiedenis en politiek van Zuid-Afrika.

Het pand

Het pand van het Zuid-Afrikahuis, ook wel ´de Dubbele Arend´ genoemd, is rond 1620 gebouwd door de familie Hasselaer uit Haarlem die als wapen een dubbele witte Arend hanteerde. Gedurende 2014 en 2015 heeft het pand een grootscheepse renovatie ondergaan waarmee het de prachtige kleine theaterzaal heeft gekregen en een vernieuwde studiezaal. Het pand is een rijksmonument sinds 1970.

Open voor publiek

De studiezaal van het Zuid-Afrikahuis is toegankelijk voor het publiek op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00-16.00 uur.
Tijdens evenementen is de theaterzaal geopend.