Panelgesprek

Jonge Meesters: “Is Nederland en Suid-Afrika Vriende?”

Datum: 21 oktober 2021
Tijd: 16:00 - 17:00 uur
Locatie: YouTube
Taal: Nederlands

Opmerkingen:
Klik hier voor de livestream

Binnenkort kunt u zich aanmelden voor dit evenement.

Aanmelden

De verandering in de beeldvorming over het idee van stamverwantschap en apartheid in het Maandblad Zuid-Afrika in de periode van 1946 tot 1977.

Jonge Meesters belicht de onderwerpen met betrekking tot Zuid-Afrika die jonge onderzoekers tegenwoordig zoal uitdiepen. Ditmaal krijgt Joppe Bastiaansen het podium. Hij zal zijn scriptie, die de verandering in de beeldvorming over het idee van stamverwantschap en apartheid in het Maandblad Zuid-Afrika belicht, presenteren.

In de periode net na de Tweede Wereldoorlog tot aan de opstanden van Soweto in 1976 veranderden de verhoudingen tussen Nederlanders en Afrikaners sterk. In de eerste jaren na de oorlog was er veel sympathie voor de ‘stamverwante neven’ in Zuid-Afrika die veel overeenkomsten vertoonden met de Nederlanders. Zuid-Afrika was hierdoor een aantrekkelijke migratiebestemming voor veel Nederlanders die gedurende de wederopbouw op zoek waren naar betere perspectieven. Deze warme gevoelens maakten in de loop van de jaren 1950 plaats voor aversie jegens het apartheidsbeleid tijdens het bewind van de Nasionale Party. In Nederland veranderde de publieke opinie over dit beleid 180 graden naar aanleiding van het gewelddadige neerslaan van de protesten in Sharpeville (1960) en Soweto (1976), waardoor de relatie tussen beide landen onder druk kwam te staan. 


Het Maandblad Zuid-Afrika berichtte over de culturele, politieke en economische ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Het tijdschrift dankte zijn bestaansrecht aan het gevoel van stamverwantschap en werd uitgegeven door de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV), een organisatie die was opgericht om Nederlanders te begeleiden bij hun migratie naar Zuid-Afrika en die een belang had bij warme culturele banden. De NZAV is enkele jaren geleden opgegaan in het Zuid-Afrikahuis.

Deze scriptie geeft weer hoe het Maandblad, dat zowel in Nederland als in Zuid-Afrika verscheen, in zijn berichtgeving omging met de veranderde publieke opinie gedurende de turbulente jaren 1946-1977.

Tijdens de Maand van de Geschiedenis zal auteur Joppe Bastiaansen op donderdag 21 oktober 2021 (16.00 – 17.00), na een korte introductie van zijn onderzoek, met drie panelleden in gesprek gaan over de eigen geschiedenis van het Zuid-Afrikahuis en de invloed van de NZAV gedurende de periode van en in de strijd tegen de apartheid. 

Lees hier meer over Joppe zijn onderzoek. 

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons